Ketocal 4.1 nøytral og vanilje

3 November 2021

Endret innhold i KetoCal 4:1 pulver

For å overholde vitenskapelige anbefalinger og forskrifter innen EU og for å optimalisere den ernæringsmessige profilen og den sensoriske kvaliteten, har innholdet av visse mikronæringsstoffer blitt endret i KetoCal 4:1pulver. Vi har også foretatt enkelte små justeringer i hvordan innholdet i et antall mikronæringsstoffer blir beregnet på grunn av endrede avrundingsregler.

KetoCal 4:1 pulver er en ernæringsmessig komplett ernæring med høyt fett- og lavt karbohydratinnhold for pasienter 1-10 år, ellers som tilskudd til øvrig kost fra 10 års alder. Til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi og andre tilstander der en ketogen diett er indisert.Del artikkel

Endringer i KetoCal 4:1 pulver

Ketocal 4.1 nøytral og vanilje

Hva er endringene?

  • Små justeringer i ratio mellom de ulike fettsyrene. Den totalt mengde er identisk.
  • Karbohydratinnholdet er tilpasset hvordan det nå er anbefalt å deklarere innholdet. Små endringer i forholdet mellom sukker og polysakkarider. Ratio er ikke påvirket.
  • Kalorier fra organiske syrer er ikke inkludert i verdiene for karbohydrat eller E% fordeling. De er derimot inkludert i kcal-innholdet. Dette da organiske syrer ikke utviser noen fysiologisk effekt som påvirker blodsukkeret.
  • Små justeringer av innhold av mineraler og vitaminer for å etterkomme anbefalinger.
  • Små endringer av lukt og smak. Ved behov kan trinnvis overgang til ny formulering over noen dager overveies.
  • Ny etikett

Utblanding og tilberedning er uforandret.

Produktene får nytt bestillingsnummer (nøytral smak 657037, vaniljesmak 647044) mens varenummeret er uforandret.

Den nye formuleringen vil nå grossister og apotek de nærmeste ukene ettersom lageret av den gamle formuleringen selges ut.

HAR DU SPØRSMÅL OM KETOCAL?

Ellen Bratlie

Category Manager, Metabolics & Ketogenics

ellen.bratlie@danone.com90 17 71 21
Print Side