L-Serine

L-Serine

L-Serine er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-serin, f.eks. defekt i serinbiosyntesen som 3-fosfoglyceratdehydrogenasedefekt og 3-fosfoserinfosfatasedefekt. L-Serine er et pulver av aminosyren L-serin som kan tilsettes drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Produktark

Viktig

Kun til enteralt bruk. Må ikke gis parenteralt. Skal brukes under medisinsk tilsyn. Ikke egnet til bruk som eneste næringskilde. Egnet til spedbarn, barn og voksne.

Anbefalt inntak

Dosering skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog og avhenger av pasientens alder, vekt og helsetilstand.

Tilberedning og dosering

Pulveret kan tilsettes drikke og sondeernæring. Aminosyrene er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes med mat eller tilsettes pulverbasert drikke før denne blandes ut med væske. Kan også tas som en krem.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og svalt (< 25°C), ikke i direkte sollys. Åpnet boks lukkes godt og må brukes innen en måned.

Ingredienser

L-serin

Bestillingsinformasjon

L-Serine
Varenummer:869688 Bestillingsnr.: 49527
Pakningsstørrelse: 100 g

Print Side