Essential Amino Acid Mix

Essential Amino Acid Mix

Essential Amino Acid Mix kan benyttes som et proteintilskudd når det er behov for å supplementere med essensielle aminosyrer i stedet for helprotein eller peptider. Kan også brukes av pasienter som er på en lavproteinkost som trenger tilskudd av essensielle aminosyrer.

Produktark

Essential Amino Acid mix er et pulver som inneholder essensielle aminosyrer og kan tilsettes vann/annen drikke, eller blandes ut til en tykkere konsistens – som til en krem.

Indikasjoner

Essential Amino Acid Mix er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål til kostbehandling av ureasyklusdefekter. Et pulver som inneholder en blanding av essensielle aminosyrer (inkludert cystin og histidin).

Viktig

Kun til enteralt bruk. Må ikke gis parenteralt. Skal brukes under medisinsk tilsyn. Ikke egnet til bruk som eneste næringskilde. Egnet til spedbarn, barn og voksne.

Anbefalt inntak

Dosering skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog og avhenger av pasientens alder, vekt og helsetilstand.

Tilberedning og dosering

Pulveret kan tilsettes drikke og sondeernæring. Aminosyrene er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes med mat eller tilsettes pulverbasert drikke før denne blandes ut med væske. Kan også tas som en krem. Vanlig blandingsforhold er en 5 % løsning, dvs. 5 g blandet med vann opptil 100 ml.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og svalt (< 25°C), ikke i direkte sollys. Åpnet boks lukkes godt og må brukes innen en måned.

Bestillingsinformasjon

Essential Amino Acid Mix
Varenummer: 868532
Bestillingsnummer: 53066
Pakningsstørrelse: 200 g boks

 

Print Side