Ny praktisk veileder i håndtering av matallergi

21 September 2021

Ny praktisk veileder i håndtering av matallergi

Fagmiljøene ved De regionale kompetansesentrene for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer (RAAO) i de fire helseregionene har utarbeidet en Praktisk veileder i håndtering av matallergi. Veilederen er ment som et oppslagsverk for alle som møter pasienter med matallergi.

Helsepersonell på alle nivåer i helsevesenet vil komme i kontakt med pasienter med matallergi. Arbeidet med veilederen har sprunget ut fra et ønske om at disse pasientene skal få en ensartet og best mulig utredning, behandling og oppfølging basert på dagens kunnskap.

 

Last ned veileder herDel artikkel

Print Side