Galactomin 19 2020

17 August 2020

Endret innhold i Galactomin 19

Vi oppdaterer Galactomin 19 for å imøtekomme den nye EU lovgivningen på næringsstoffsammensetninger i næringstilskudd for spedbarn.

Galactomin 19 er en ernæringsmessig komplett spedbarnsernæring til kostbehandling av glukose/galaktose malabsorpsjon. Kan benyttes som tilskudd til barn fra 1 år.Del artikkel

Endringer i Galactomin 19

Galactomin 19 2020

Justert fettsyreprofil og innhold av mikronæringsstoffer:

  • For å imøtekomme EUs FSMP (Foods for special medical purposes) og IF (Instant Formula)/FOF (Follow-on Formula) standarder for sammensetning
  • For å optimalisere den ernæringsmessige profilen
  • For å vedlikeholde optimal sensorisk kvalitet

Hva er endringene?

Det er endringer i innholdet av enkelte vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å oppfylle den oppdaterte lovgivningen:

  • Vitaminer og mineraler er justert for å etterkomme anbefalingene.
  • Nytt allergen deklarert, fisk, pga. tilsetting av fiskeolje. De langkjedete fettsyrene DHA* og ARA** er tilsatt for å etterkomme anbefalingene
  • Produktet kan oppleves å ha en noe endret smak grunnet berikelsen med fiskeolje. En svak fiskelukt kan også forekomme.
  • Pulveret har en litt mørkere farge.
  • Mørke partikler i tilblandet løsning kan forekomme. Årsaken er jern-partikler som har oksidert i kontakt med luft. Dette påvirker ikke effekten av produktet.
  • Ny måleskje medfølger boksen. Den rommer nå 8,6 ml mot tidligere 9 ml da pulveret har en høyere volumtetthet. Den nye måleskjeen skal benyttes for å sikre korrekt dosering

For eksisterende pasienter anbefaler vi en gradvis introduksjon over 3 dager av den nye formulering for å tilvennes den noe endrede smaken. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere pasienten om endringene.

Galactomin tabell

Nutricia monogen nytt innhold

Utblanding og tilberedning er uforandret.

Produktet får nytt bestillingsnummer (657035) mens varenummeret er uforandret (921277).

Fra uke 35 vil apotek/grossister suksessivt få tilsendt oppdatert produkt, i takt med at den tidligere løsningen selges ut. I en overgangsfase vil boksene med nytt innhold ha merking på lokket.

HAR DU SPØRSMÅL OM GALACTOMIN 19?

Ellen Bratlie

Category Manager, Metabolics & Ketogenics

ellen.bratlie@danone.com90 17 71 21
Print Side