Fagpresentasjoner

8 November 2017

Fagpresentasjoner

Denne artikkelen er kun for helsepersonell

Nutricia tilbyr fagpresentasjoner om ernæring under ulike sykdommer og tilstander til sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten og studenter.Del artikkel

Voksne

Onkologi

Fagpresentasjonen legger vekt på ernæringsmessige utfordringer og konsekvenser
av underernæring/vekttap hos kreftpasienter. Sammenhengen mellom BMI,
vekttap og overlevelse belyses. Hvordan opprettholdelse av vekt er avgjørende
for å kunne gjennomføre kjemoterapi og påvirker også responsen av behandlingen.
Presenterer et graderingssystem hvor både BMI og prosent vekttap
uavhengig av hverandre kan brukes til å forutsi dødelighet blant kreftpasienter.
Produktanbefalinger til kreftpasienter.

Kritisk syke

Ernæringsmessige utfordringer hos kritisk syke pasienter. Følger ernæringsbehandling
til kritisk syke pasienter fra innleggelse kritisk/intensiv fase og videre
ernæringsbehandling etter utskrivelse. Presenterer konsekvenser av feilernæring,
retningslinjer fra Helsedirektoratet og produktanbefalinger.

KOLS

Ernæringsmessige utfordringer ved
KOLS, helsedirektoratets retningslinjer,
proteinbehov og rehabiliteringsfasen.
Ernæring og ventilatorisk
respons/ rehabiliteringsfase. Forebygge
infeksjon i lungene. Oppnå bedre fysisk
funksjon og livskvalitet for pasienten.

Sondeernæring

Sondeernæring som ernæringsbehandling.
Enteral ernæring versus parenteral
ernæring. Når og hvem som skal ha
sondeernæring. Praktiske råd; oppstart,
mengde, hastighet. Hvordan velge
riktig sonde og riktig mengde.

Skrøpelighet

Trykksår

Barn

GOS/FOS

Morsmelken er barnets beste ernæring, og i den er det oligosakkarider som påvirker ulike aspekter ved barnets helse. I denne presentasjonen
tar vi for oss hvordan berikning med kostfiber, i en ernæringsløsning, i form av galakto-og fruktooligosakkarider gir effekter som
ligner de man ser fra morsmelken. Dette ser vi
påvirker barnets tarmfl ora, pH og avføring.

Atopisk dermatitt og matallergi

Det kan være mange ulike symptomer på matallergi, hvor utslett i huden er et av
dem. På den annen side kan også utslett i huden skyldes helt andre ting.
Denne presentasjonen omhandler sammenhengen mellom atopisk dermatitt og
matallergi. Hvor nøye henger dette egentlig sammen?

Sondeernæring

Å fi nne en optimal sonde ernæring er en sammensatt prosess og mange ulike aspekter
kan påvirke barnets toleranse. Her ønsker vi å bidra til å se på de enkelte
delene i dette puslespillet.

Kumelkallergi

Når et lite barn får kumelkallergi er det mange ting som skal på plass. Her tar vi
for oss symptomer, diagnostikk og behandling. Hva er det viktig å tenkte på når
man setter et barn på melkefri diett? Vi presenterer også nyttige hjelpemidler
som foreldre kan bruke i hverdagen.

GI

Symptomer fra mage-tarmkanalen er vanlig hos barn med kumelkallergi. Det kan
være diarè, magesmerter, refl uks og forstoppelse. I denne presentasjonen tar vi
for oss de to siste. I tillegg dykker vi ned i to tilstander som trigges av allergi, og
det er Eosinofi l øsofagitt og FPAIS (food protein induced enterocolitis syndrome)

Påmelding og forespørsel

Se våre fremtidige arrangementer eller send en forespørsel til:

Carine Olaussen

Distriktssjef Pediatri; Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland

carine.olaussen@danone.com99 15 44 59
Print Side