European Speech Therapy Day 6 mars

6 March 2019

European Speech Therapy Day 6 mars

Logopediens dag, 6 mars

Den europeiske logopedorganisasjonen (CPLOL) feirer den europeiske dagen for tale- og språkterapi (SLT) 6. mars 2019. Målet med denne årlige begivenheten er å øke bevisstheten om kommunikasjon og svelgevansker, samt rollen som logoped. Temaet for 2019-dagen er autistiske spektrumforstyrrelser (ASD). På denne dagen vil tale- og språkterapeuter i hele Europa bli med for å organisere workshops, treningsøkter, mediedekning og konferanser for å publisere ASD og SLTs rolle.

For mer informasjon om Autisme kan du gå til Norsk Autismeforeningen

Nutricia hjelper pasienter med svelgevansker

Dysfagi er noe sykehuslogopeder møter daglig på jobb. Dysfagi er ikke en sykdom, men et symptom som oppstår ved mange ulike sykdommer og tilstander. En av de vanligste skadene som påvirker spise- og svelgefunksjonen er hjerneslag. Opp mot 50% får dysagi etter hjerneslag (1). Noen må leve med vanskene resten av livet, men heldigvis blir mange bedre.

Nutricia markerer logopediens viktige arbeid ved å dele historien om Petra, og hvordan et tverrfaglig team inkludert en logoped, nevrolog, fysioterapeut og sykepleier sammen arbeidet for å sikre best mulig utfall etter at Petra fikk dysfagi etter slag.

Nutricia forskning

Nutricia har gjort vesentlige fremskritt på dysfagiområdet med produktet Nutilis, et fortykningspulver som har amylaseresistente egenskaper for pasienter med svelgevansker.

Du kan lese mer om Nutilis produktene her.Del artikkel

Historien om Petra

Referanse

  1. Martino R, Foley N, Bhogal S, Diamant N, Speechley M, Teasell R. Dysphagia after stroke: Incidence, diagnosis, and pulmonary complications. Stroke. 2005;36(12):2756–2763

Print Side