Nutricia Energivit 2020

27 October 2020

Endret innhold i Energivit

Vi oppdaterer Energivit for å imøtekomme den nye EU lovgivningen på næringsstoffsammensetninger i næringstilskudd for spedbarn.

Energivit er et proteinfritt pulver som inneholder fett, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoff. Den er egnet til spedbarn som har behov for lavproteinkost. Kan også brukes der det er behov for å berike maten med karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer.Del artikkel

Endringer i Energivit

Nutricia Energivit 2020

Justert fettsyreprofil og innhold av mikronæringsstoffer:

  • For å imøtekomme EUs FSMP (Foods for special medical purposes) og IF (Instant Formula)/FOF (Follow-on Formula) standarder for sammensetning
  • For å optimalisere den ernæringsmessige profilen
  • For å vedlikeholde optimal sensorisk kvalitet

 

Hva er endringene?

Det er endringer i innholdet av enkelte vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å oppfylle den oppdaterte lovgivningen:

  • Innholdet av vitaminer og mineraler er justert for å etterkomme anbefalingene, bl.a. er innholdet av vitamin D, jod og kolin økt
  • De langkjedete fettsyrene DHA* og ARA** er tilsatt for å etterkomme anbefalingene
  • Produktet kan oppleves å ha en noe endret smak grunnet berikelsen med fiskeolje. En svak fiskelukt kan også forekomme
  • Pulveret har noe større partikler og en anelse gulere farge
  • Den ferdige løsningen har en anelse mørkere hvit farge
  • Osmolaliteten er økt fra 190 mOsm/kg til 210 mOsm/kg, men dette anses ikke å ha noen klinisk relevans
  • Holdbarheten på boksene er redusert fra 24 mnd. til 18 mnd. Holdbarheten for åpnet boks er redusert til 2 uker

Nutricia monogen nytt innhold

Utblanding og tilberedning er uforandret.

For eksisterende pasienter anbefaler vi en gradvis introduksjon av den nye formuleringen for å tilvennes den noe endrede smaken. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere pasienten om endringene.

Produktet får nytt bestillingsnummer (659696) mens varenummeret er uforandret (975540).

Den nye løsningen vil distribueres til grossister og apotek omkring uke 44. Dette vil skje gradvis basert på lagerstatus av nåværende løsning. I denne overgangsfasen vil produkt med nytt innhold ha merking på lokket.

HAR DU SPØRSMÅL OM ENERGIVIT?

Ellen Bratlie

Category Manager, Metabolics & Ketogenics

ellen.bratlie@danone.com90 17 71 21
Print Side