Travelling professor 19. april, 2018 – Kritisk syke barn

Nutricia fokuserer på å kunne supportere våre samarbeidspartnere på sykehus på best mulig
måte. Vi vet at helsepersonell i Norge ikke alltid har mulighet til å delta på relevante kongresser og
fagmøter. Derfor samarbeider Nutricia med aktuelle eksperter innenfor ernæring som har mulighet
til å besøke ulike sykehus og presentere sin forskning der.

Dr. Frédéric Valla skal dele sin kunnskap om kritisk syke barn gjennom foredrag med kliniske caser.

Når:  19. april, 2018 kl. 11.30-12.45
Hvor: St. Olavs Hospital, Nevrosenteret: Nevro Øst U1
Tema: “Assessing body composition in critically ill children”
For: Barneleger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer som jobber med kritisk syke barn

Meld deg på herPåmeldingsfrist: April 13, 2018

Tilbake til arrangementer

Har du spørsmål angående dette arrangementet, kontakt:

Påmelding

Travelling Professor Invitasjon 19. april

Last ned