Travelling professor 6. mars, 2018 – Trykksår

Nutricia fokuserer på å kunne supportere våre samarbeidspartnere på sykehus på best mulig
måte. Vi vet at helsepersonell i Norge ikke alltid har mulighet til å delta på relevante kongresser og
fagmøter. Derfor samarbeider Nutricia med aktuelle eksperter innenfor ernæring som har mulighet
til å besøke ulike sykehus og presentere sin forskning der.

6. mars kommer Professor Emeritus Christina Lindholm til Oslo Universitetssykehus og deler sin kunnskap innen sårstell.

Når: 6. mars, 2018 kl. 13.30-14.30
Hvor: Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Grønt auditorium, bygg 25 labratoriebygningen
Tema: “Sårhelingens fysiologi og ernæringens betydelse”
For: Sykepleiere, klinisk ernæringsfysiologer og leger

Meld deg på herPåmeldingsfrist: March 1, 2018

Tilbake til arrangementer

Har du spørsmål angående dette arrangementet, kontakt:

Carine Olaussen

Distriktssjef Pediatri; Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland

carine.olaussen@danone.com99 15 44 59

Travelling professor invitasjon: 6. mars

Last ned