Travelling professor 18. april, 2018 – Kritisk syke barn

Nutricia fokuserer på å kunne supportere våre samarbeidspartnere på sykehus på best mulig
måte. Vi vet at helsepersonell i Norge ikke alltid har mulighet til å delta på relevante kongresser og
fagmøter. Derfor samarbeider Nutricia med aktuelle eksperter innenfor ernæring som har mulighet
til å besøke ulike sykehus og presentere sin forskning der.

18. april får rikshospitalet besøk av Dr. Frédéric Valla som skal dele sin kunnskap om kritisk syke barn gjennom foredrag med kliniske caser.

Når: 18. april, 2018 kl. 14.00-15.00
Hvor: Anestesiens seminarrom; D1.3061
Tema: “Assessing body composition in critically ill children”
For: Barneleger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer som jobber med kritisk syke barn

Har du spørsmål angående dette arrangementet, kontakt:

Travelling professor invitasjon: 18. april

Last ned