NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE 18. APRIL 2023

Bli med på Nutricia Global Virtual Conference 2023 med helsepersonell fra hele verden 18.-19. april fra kl. 13.00 til 17.00.

Lytt til internasjonale eksperter om kunnskapsstatus og den nyeste forskningen innen medisinsk ernæring, i et virtuelt program med forelesninger og live-økter der ekspertene svarer på deltakernes spørsmål.

TO PROGRAMMER:

  1. Betydningen av ernæring tidlig i livet

For helsepersonell som arbeider med pediatriske pasienter, vil et utvalg ekspertforelesere dekke den nyeste kunnskapen og forskningen om ernæring tidlig i livet, inkludert rollen som lipider, prebiotika og synbiotika spiller for vekst og utvikling. Det blir praktiske økter om kumelkallergi, FGID, identifisering av vekstvansker og ketogen diett.

  1. Iverksette tiltak for å implementere optimal pasientsentrert ernæringsomsorg for voksne

Dette unike programmet for helsepersonell fokuserer på hvordan medisinske ernæringstiltak kan forandre liv og fremhever viktigheten av pasientperspektivet i ernæringbehandlingen. Kom og lytt til en rekke erfarne ekspertforelesere fra ulike felt av klinisk ernæring, inkludert onkologi, skrøpelighet og kritisk sykdom.

Les mer og registrer deg gratis her!