Nordisk Onkologimøte 5. april 2018, Oslo

Nutricia inviterer onkologer / leger som jobber med pasienter med kreft samt kliniske ernæringsfysiologer og 3 utvalgte kreftsykepleiere per avdeling til Nordisk ekspertmøte med tema: “Integrering av ernæring i kreftbehandling – et fokus på muskelmasse”.

Foredragsholdere:

  • Prof Alessandro Leviano, Italia
  • Prof Marit Jordhøy, Norge
  • Prof Tommy Cederholm, Sverige

Deltagelse er gratis.

Meld deg på herPåmeldingsfrist: March 26, 2018

Tilbake til arrangementer

Agenda

17:30

Registrering og velkommen

18:00

Cachexia and survival in cancer patients. V/ Prof Alessandro Leviano , Italy

19:00

CT bestemmelse av muskelmasse, toksisitet og overlevelse ved kjemoterapi til NSCL kanserpasienter. V/Prof Marit Jordhøy, Norge

20:00

Sarkopeni ved sykdomsrelatert underernæring. V/ Prof Tommy Cederholm, Sverige

fra kl. 21:00

Avsluttes med nettverksmiddag for alle deltakere

Har du spørsmål angående dette arrangementet, kontakt:

Carine Olaussen

Distriktssjef Pediatri; Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland

carine.olaussen@danone.com99 15 44 59