KEFF-konferansen 2023

KEFF-konferansen er en årlig konferanse arrangert av kliniske ernæringsfysiolgoer og studenter i klinisk ernæring. 

Dato: 20. apr. 2023

Sted: Oslo

Arrangør: Lovisenberg Diakonale Sykehus og Akershus universitetssykehus

Følg med på konferansens nettside keffkonferanse.no for mer informasjon fortløpende.

Vi gleder oss til å møte deg der

Carine Olaussen

Distriktssjef Pediatri; Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland

carine.olaussen@danone.com99 15 44 59