Endret innhold i Anamix Infant-produktene

23 January 2020

Endret innhold i Anamix Infant-produktene

Vi oppdaterer våre Anamix Infant-produkter for å imøtekomme den nye EU lovgivningen på næringsstoffsammensetninger i Næringsmidler for Medisinske Formål (FSMP) for spedbarn. Alle produsenter av morsmelkerstatninger og spedbarnsernæring skal per februar 2020 imøtekomme disse endringene i sin produksjon.
Innhold av makronæringsstoffer og aminosyrer er uendret, det samme gjelder tilberedningen.
Boksene har fått nye etiketter.

Se mer informasjon om endringen nedenforDel artikkel

Endringer i Anamix Infant

Endringene i innhold gjelder hovedsakelig:

  • Økt innhold av DHA fra 70 til 120 mg per 100 g
  • Dette medfører endringer i fordelingen av linolsyre, α-linolensyre, mettede og umettede fettsyrer.
    Total mengde fett er uendret.
  • Mengden mangan er kraftig redusert

Nye bestillingsnummer

De oppdaterte produktene vil nå apotek og grossister i januar/februar 2020. Produktene beholder samme varenr, men har nye Nutricia bestillingsnr.
Se produktarkene for oppdatert næringsstoffsammensetning og nye bestillingsnr.  

 

LES MER OM ANAMIX INFANT

HAR DU SPØRSMÅL OM ANAMIX INFANT?

Ellen Bratlie

Category Manager, Metabolics & Ketogenics

ellen.bratlie@danone.com90 17 71 21
Print Side