Dette er en informasjonsside for helsepersonell

Nutricia har et sterkt ønske om å øke kunnskapen om medisinsk ernæring blant helsepersonell. Vi holder sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek og grossister oppdatert på produkt og utvikling, forskning og studier samt våre kurs og faglige events. Vennligst bekreft at du er helsepersonell for å gå videre. Ønsker du å endre ditt valg i fremtiden, må du slette dine cookies.

Kreft og ernæring

1. Kreft, underernæring og dødelighet

Forskning viser at 10-20% av dødelighet ved kreft ikke skyldes selve kreftsykdommen, men er knyttet til underernæring1

Nutricia ernæring ved sykdom

2. Hva forteller pasientene?

3. Konsekvenser av underernæring

Kliniske konsekvenser

Livskvalitet • Økt sjanse for begrensninger i behandlingsregimet2,3,4
  • Reduksjon i dosering
  • Forsinket behandling
  • Avsluttet behandling
 • Økt sjanse for kakeksi/tap av muskelmasse5
 • Redusert overlevelse2,3,5

 • Redusert muskelstyrke
 • Hyppigere reinnleggelser på sykehus7
 • Redusert livskvalitet8

4. "Gode og dårlige dager"

Kampanje i sosiale medier, basert på pasientenes egne historier og opplevelser. Pågår fra 10. mai til 7. juli.

Målsetting

 • Øke kjennskapen omkring viktigheten av å bevare kroppsvekten under kreftbehandling og hvordan næringsdrikker kan bidra til dette
 • Oppfordre pasienter til å snakke med helsepersonell omkring dette viktige temaet

5. Fordeler for pasienten ved bruk av næringsdrikker

Før behandling:

Under behandling:

Etter behandling:

 1. Opprettholde styrke for å gjennomføre planlagt behandling9
 2. Økt sjanse for overlevelse10-13

 1. Gjennomføre behandling som planlagt, uten utsettelser
 2. Mindre toksisitet ved strålebehandling, eller cellegift9,13
 3. Praktisk ved dårlige dager og lavt energinivå15

 1. Raskere rehabilitering12
 2. Forbedret livskvalitet14
 3. Vedlikehold av muskelmasse

6. Dårlige dager kan føre til beslutninger som kan påvirke behandlingsresultatet negativt

7. Hjelp pasienter med å skape flere gode enn dårlige dager

Introduser næringsdrikker tidlig – Det kan ha stor påvirkning på hvordan pasienten forholder seg til næringsdrikker gjennom behandlingsforløpet16,17,18

 • Still spørsmål for å forstå pasientens behov og situasjon, spesielt ift. bruk av næringsdrikker på dager med mye kvalme
 • Forklar hvordan god ernæringsstatus kan kan påvirke behandling og livskvalitet
 • Sett realistiske mål som er målbare og lette å følge opp
 • Involvér både pasient og pårørende ved tips om bruk og valg av næringsdrikker
 • Din støtte og påvirkning kan utgjøre en viktig forskjell og føre til flere gode dager for pasienten
Terapiknippet - et hjelpemiddel for å veilede kunden

Terapiknippet - et hjelpemiddel for å veilede kunden

8. Pasienter med kreft har et økt proteinbehov

To næringsdrikker i tillegg til et normalt anbefalt kosthold, dekker vanligvis det daglige behovet.

Retningslinjer anbefaler at pasienter med kreft inntar opp til dobbelt mengde protein, sammenlignet med inntak hos en frisk person19,20,21

9. Nutridrink Compact Protein

3 innovative smaker utviklet i samarbeid med pasienter med kreft

 • 3 unike Nutridrink Compact varianter skreddersydd for å imøtekomme smaksendringer hos pasienter med kreft
 • Utviklet i samarbeid med pasienter med kreft
 • Mindre volum (125 ml) men høyt proteininnhold for de som opplever volumutfordringer. Høyt energi- og proteininnhold
 • Bred portefølje av smaker. Nutridrink Compact Protein finnes i totalt 9 smaker, for større variasjon
Les mer om Nutridrink Compact Protein - Klikk her

10. Oppsummering

Hva kan Nutricia bidra med?

 • Brosjyremateriale
 • Hylletrening
 • Opplæring
 • Filmer med kort produktopplæring
 • Få raskt svar på spørsmål via chat
Servicetilbud for helsepersonell - Klikk her

Referanser

 1. Pressoir M, Desné S, Berchery D et al. Prevalence, risk factors and clinical implications of malnutrition in French Comprehensive Cancer Centres. Br J Cancer. 2010 Mar 16;102(6):966-71.
 2. Andreyev HJ et al. Eur J Cancer. 1998 Mar;34(4):503-9,
 3. Prado CM et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2011; 14:250-4,
 4. Capuano G et al. Head Neck. 2008 Apr;30(4):503-8.
 5. Fearon K et al. LancetOncol 2011 May;12(5):489-95.
 6. Martin L et al. J Clin Oncol. 2015 Jan 1;33(1):90-9 102.
 7. Maňásek V et al. 2016;29(5):351-357.
 8. Baldwin C, et al. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85
 9. Prado CM, et al Proceedings of the Nutrition Society 2016; 75, 188–198,  
 10. Odelliet al. 2005, Clinical Oncology 17: 639-645,
 11. Paccagnella et al, 2010 Support Care Cancer 18:837-845,
 12. Trestini I et al, 2018 Eur J Clin Nutr. 72(5):772-779,
 13. Cox et al, 2016, Br J Cancer. 115(2):172-177,
 14. Baldwin C et al. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85,
 15. Roeland EJ, Bohlke K, Baracos VE, et al. Management of Cancer Cachexia: ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2020; JCO2000611
 16. Ravasco P et al. Dietary counseling improves patient outcomes: a prospective, randomized, controlled trial in colorecteral cancer patients undergoing radiotherapy. J Clin Oncol. 2005;23(7):1431-8,
 17. Bozetti F. Nutritional support in patients with oesophageal cancer. Support Care cancer. 2010;18 (Suppl 2):S41-S50,
 18. Isenring EA et al. Nutrition support using the American Dietetic Association medical nutrition therapy protocol for radiation oncology patients improves dietary intake compared with standard practice. J Am Diet Assoc. 2007;107(3):404-12
 19. Arends J, et al. ESPEN Guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr (2016),doi: 10.1016/j.clnu.2016.07.015.
 20. Publication in press. Data pressented at ESMO guidelinesession, Solheim T et al 2018.
 21. ESPEN 2020 oral communication